Årshjul

Oversikt over barnehageåret 2019

 

15. februar Planleggingsdag for personalet. Barnehagen er stengt.
1. mars Karneval
12. april Påskefrokost for hele familien i begge hus.
23. april Planleggingsdag for personalet. Barnehagen er stengt
14. mai Dugnad
16. mai 17. mai-feiring
27-29. mars        Førskolebarna på tur til Vangen leirskole
13.juni                          Sommerfest for hele familien med høytidig avslutning for førskolebarna
12.+13.september    Planleggingsdager for personalet. Barnehagen er stengt
19. september Foreldremøte
5. desember Julebord for 4 og 5-åringer etter stengetid
13. desember Luciafeiring i Veksthuset
17. desember Nissefest for barna