Årshjul

Oversikt over barnehageåret 2017

 

16. februar Planleggingsdag for personalet. Barnehagen er stengt.
23. februar Karneval
23. mars Påskefrokost for hele familien i begge hus.
20. april Planleggingsdag for personalet. Barnehagen er stengt
8. mai Dugnad
16. mai 17. mai-feiring
14-16. juni      Førskolebarna på tur til Vangen leirskole
8.juni                          Sommerfest for hele familien med høytidig avslutning for førskolebarna
6.+7.september    Planleggingsdager for personalet. Barnehagen er stengt
13. september Foreldremøte
6. desember Julebord for 4 og 5-åringer etter stengetid
13. desember Luciafeiring for hele familien i begge hus
14. desember Nissefest for barna