Barnehagen vår

Kun fem minutter fra kontorpulten på Marienlyst ligger NRK-barnehagen!

I rolige og skjermede omgivelser trives barn og voksne i de to avdelingene Veksthuset og Lysthuset. Barnehagen er for NRK-ansatte, den er foreldredrevet og tilbyr et trygt og godt miljø for barna i umiddelbar nærhet til NRK. 

Vi tilbyr:

  • Tre måltider om dagen: frokost, lunsj (varm lunsj fire ganger i uken) og
    ettermiddagsmat.
  • Mange lærerike og morsomme aktiviteter og opplevelser.
  • Åpningstid fra 07:45 – 16:45.
  • Søskenprioritering.
  • Åpent hele året.

NRK-barnehagen har dette barnehageåret 48 heltidsplasser. Barna er fordelt på to hus – Lysthuset og Veksthuset. Tidligere var dette to separate barnehager. Høsten 2008 ble det ansatt en daglig leder med ansvar for begge hus.

Disse to husene har opprinnelig hatt hver sine tradisjoner og opplegg og det har vært barn i alderen 1 – 6 år i begge hus. Høsten 2011 omorganiserte vi driften slik at små barn går i Lysthuset og store barn går i Veksthuset.

I dag er derfor 27 barn i alderen 3-6 år i Veksthuset og 21 barn i alderen 0-3 år i Lysthuset. I prosessen med omorganiseringen har vi arbeidet med å samle det beste fra begge hus. Vi har pusset opp og innredet husene etter barnas alder. Et av målene med omorganiseringener i større grad å fremstå som en barnehage.

Det bør det nevnes at i NRK barnehagen har vi ansatt en kokk som hver dag lager næringsrik mat til barna.