Søke barnehageplass

Selv om vi er en bedriftsbarnehage er vi med i samordnet opptak. Det vil si at alle må søke via det kommunale systemet, bydel St. Hanshaugen i Oslo. Søkere fyller ut skjema på vanlig måte.

Søkere må også være nøye med å fylle ut feltet ”Andre opplysninger” med informasjon som ansattnummer. Søknadsfrist er 1. mars.

Her kan du søke barnehageplass.

Det er daglig leder som står for opptaket. Opptaket skjer så raskt som mulig etter at søknadsfristen er ute og daglig leder har fått søknadene fra kommunen.

Vi følger prioriteringer i henhold til våre vedtekter når vi tar inn nye barn. Når det er flere søkere enn ledige plasser, foretar vi en loddtrekning mellom likt prioriterte søkere. De som får plass kan begynne på avtalt dag i løpet av august.

 Fra det tidspunktet plassen er akseptert, er det tre måneders oppsigelse.

Utenom hovedopptaket foretar vi løpende opptak. Får vi en ledig plass henter vi inn søkerlister fra bydel St.Hanshaugen og opptaket blir foretatt etter gjeldende prioritering som du kan lese om i våre vedtekter