Tradisjoner

Julebord: Alle 4 og 5 åringer blir invitert til julebord der personalet varter dem opp. Festen er kun for barna.

Luciafeiring: Den 13. desember feirer vi Lucia og barna går i Lucia tog. Foreldrene er invitert til å delta på festen. De største barna går også i tog i NRK kantina på formiddagen.

Nissefest for barna: Alle kommer utkledd som nisser til barnehagen. Rødnisser eller blånisser. Nissen pleier å komme på besøk.

Karneval: Barna kommer utkledd til barnehagen, og vi danser, spiser pølser og koser oss

Påskefrokost: Hele familien er invitert til en hyggelig frokost.

17. mai feiring: Den foregår som regel dagen før. Vi går i tog og samles i Veksthusets uteområde for å spise pølser og is. Familien er velkommen til å delta.

Sommerfest: Alle barn med familie treffes til en koselig avslutning av barnehageåret. Den vil foregå felles i Veksthusets uteområde og det legges stor vekt på avslutning for førskolebarna. Det er en festkomite bestående av foreldre som i samarbeid med personalet gjør dette til en fin avslutning