Lysthuset

På Lysthuset er det 21 barn i alderen 0 - 3 år. De er hver dag sammen med 7 ansatte.

Daglig deler vi barna inn i mindre grupper, noe som gir barna ro til å utforske omgivelsene rundt seg. Minst to dager i uken er barna delt inn i mindre grupper der de har aktiviteter som musikk, drama, forming og sansetrening. Vi deler i tillegg barna i mindre lekegrupper slik at ikke alle 21 er sammen hele tiden.

Avdelingene er pusset opp og innredet tilpasset barnas alder. Vi har også innredet et fellerom  (baserommet) som ligger i midten av huset.

Hvert barn vil få sin omsorgsperson. Det vil si at en person har hovedansvar for å følge opp ditt barn. På en småbarnsavdeling er det viktig med rutiner slik at dagen blir forutsigbar.

Ved å ha et eget småbarnshus får de minste barna en fin og rolig start på barnehagetilværelsen.

Dagsrytme (tidene er ca.-tider):

08:00 - 09:00 Frokost
10:00 - 11:00 Tilrettelagte aktiviteter
11:00 Lunsj
12:00 - 14:00 Soving og utelek
14:30 Ettermiddagsmåltid
15:00 - 16:45 Lek ute eller inne, evt tilrettelagte aktiviteter